Sản phẩm

mỗi trang
XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 1500KG/3500MM Call

XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 1500KG/3500MM

XE NÂNG BẰNG ĐIỆN VÀ ĐẨY BẰNG TAY NÂNG HÀNG 1500KG LÊN CAO 3M5

0909373186
XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 2000KG/1600MM Call

XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 2000KG/1600MM

XE NÂNG BẰNG ĐIỆN VÀ ĐẨY BẰNG TAY NÂNG HÀNG 2000KG LÊN CAO 1M6

0909373186
XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 2000KG/2000MM Call

XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 2000KG/2000MM

XE NÂNG BẰNG ĐIỆN VÀ ĐẨY BẰNG TAY NÂNG HÀNG 2000KG LÊN CAO 2M

0909373186
XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 2000KG/2500MM Call

XE NÂNG ĐIỆN BÁN TỰ ĐỘNG 2000KG/2500MM

XE NÂNG BẰNG ĐIỆN VÀ ĐẨY BẰNG TAY NÂNG HÀNG 1500KG LÊN CAO 3M

0909373186
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG 2000kg Call

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG 2000kg

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG

0909373186
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG 2500kg Call

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG 2500kg

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG 2500kg

0909373186
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG 3000kg Call

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG 3000kg

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG 3000kg

0909373186
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG 4000kg Call

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG 4000kg

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG 4000kg

0909373186
XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG 5000kg Call

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG 5000kg

XE NÂNG ĐIỆN NGỒI LÁI QUA SỬ DỤNG 5000kg

0909373186
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI QUA SỬ DỤNG 2000kg Call

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI QUA SỬ DỤNG 2000kg

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI QUA SỬ DỤNG 2000kg

0909373186
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI QUA SỬ DỤNG 2.5T Call

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI QUA SỬ DỤNG 2.5T

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI QUA SỬ DỤNG 2.5T

0909373186
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI QUA SỬ DỤNG 3M Call

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI QUA SỬ DỤNG 3M

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI QUA SỬ DỤNG 3M

0909373186
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI QUA SỬ DỤNG 4M Call

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI QUA SỬ DỤNG 4M

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI QUA SỬ DỤNG 4M

0909373186
XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG  LÁI QUA SỬ DỤNG 5M Call

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI QUA SỬ DỤNG 5M

XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI QUA SỬ DỤNG 5M

0909373186
XE NÂNG TAY CAO 1000KG/1600MM STILL - TAIWAN Call

XE NÂNG TAY CAO 1000KG/1600MM STILL - TAIWAN

Hảng sản xuất : STILL - TAIWAN Khoảng cách càng: 740mm Chiều dài càng: 900 mm Chiều cao nâng thấp: 85mm Điều khiển nâng: Cơ Điều khiển tới lui: Cơ Chỉ sử dụng cho Pallet 1 mặt Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG TAY CAO 1500KG/1600MM STILL - TAIWAN Call

XE NÂNG TAY CAO 1500KG/1600MM STILL - TAIWAN

Hãng sx: STILL - TAIWAN Khoảng cách càng: 740mm Chiều dài càng: 900 mm Chiều cao nâng thấp: 85mm Điều khiển nâng: Cơ Điều khiển tới lui: Cơ Chỉ sử dụng cho Pallet 1 mặt Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG TAY CAO 2000KG/1600MM STILL - TAIWAN Call

XE NÂNG TAY CAO 2000KG/1600MM STILL - TAIWAN

Hãng sx: STILL - TAIWAN Khoảng cách càng: 740mm Chiều dài càng: 900 mm Chiều cao nâng thấp: 85mm Điều khiển nâng: Cơ Điều khiển tới lui: Cơ Chỉ sử dụng cho Pallet 1 mặt Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG TAY CAO 1000KG/2000MM STILL - TAIWAN Call

XE NÂNG TAY CAO 1000KG/2000MM STILL - TAIWAN

Hãng sx:STILL - TAIWAN Khoảng cách càng: 740mm Chiều dài càng: 900 mm Chiều cao nâng thấp: 85mm Điều khiển nâng: Cơ Điều khiển tới lui: Cơ Chỉ sử dụng cho Pallet 1 mặt Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG TAY CAO 1000KG/2500MM STILL - TAIWAN Call

XE NÂNG TAY CAO 1000KG/2500MM STILL - TAIWAN

Hãng sx: STILL - TAIWAN Khoảng cách càng: 740mm Chiều dài càng: 900 mm Chiều cao nâng thấp: 85mm Điều khiển nâng: Cơ Điều khiển tới lui: Cơ Chỉ sử dụng cho Pallet 1 mặt Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG TAY CAO 1000KG/3000MM STILL - TAIWAN Call

XE NÂNG TAY CAO 1000KG/3000MM STILL - TAIWAN

Khoảng cách càng: 740mm Chiều dài càng: 900 mm Chiều cao nâng thấp: 85mm Điều khiển nâng: Cơ Điều khiển tới lui: Cơ Chỉ sử dụng cho Pallet 1 mặt Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG TAY CAO 1500KG/2000MM STILL - TAIWAN Call

XE NÂNG TAY CAO 1500KG/2000MM STILL - TAIWAN

Hãng sx: STILL - TAIWAN Khoảng cách càng: 740mm Chiều dài càng: 900 mm Chiều cao nâng thấp: 85mm Điều khiển nâng: Cơ Điều khiển tới lui: Cơ Chỉ sử dụng cho Pallet 1 mặt Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG TAY CAO 1500KG/2500MM STILL - TAIWAN Call

XE NÂNG TAY CAO 1500KG/2500MM STILL - TAIWAN

Khoảng cách càng: 740mm Chiều dài càng: 900 mm Chiều cao nâng thấp: 85mm Điều khiển nâng: Cơ Điều khiển tới lui: Cơ Chỉ sử dụng cho Pallet 1 mặt Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG TAY CAO 1500KG/3000MM STILL - TAIWAN Call

XE NÂNG TAY CAO 1500KG/3000MM STILL - TAIWAN

Khoảng cách càng: 740mm Chiều dài càng: 900 mm Chiều cao nâng thấp: 85mm Điều khiển nâng: Cơ Điều khiển tới lui: Cơ Chỉ sử dụng cho Pallet 1 mặt Chất lượng mới 100% Bảo hành: 18 tháng

0909373186
XE NÂNG TAY CAO 2000KG/2000MM STILL - TAIWAN Call

XE NÂNG TAY CAO 2000KG/2000MM STILL - TAIWAN

Khoảng cách càng: 740mm Chiều dài càng: 900 mm Chiều cao nâng thấp: 85mm Điều khiển nâng: Cơ Điều khiển tới lui: Cơ Chỉ sử dụng cho Pallet 1 mặt Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG TAY CAO 2000KG/2500MM STILL - TAIWAN Call

XE NÂNG TAY CAO 2000KG/2500MM STILL - TAIWAN

Khoảng cách càng: 740mm Chiều dài càng: 900 mm Chiều cao nâng thấp: 85mm Điều khiển nâng: Cơ Điều khiển tới lui: Cơ Chỉ sử dụng cho Pallet 1 mặt Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG TAY CAO 2000KG/3000MM STILL - TAIWAN Call

XE NÂNG TAY CAO 2000KG/3000MM STILL - TAIWAN

Khoảng cách càng: 740mm Chiều dài càng: 900 mm Chiều cao nâng thấp: 85mm Điều khiển nâng: Cơ Điều khiển tới lui: Cơ Chỉ sử dụng cho Pallet 1 mặt Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG TAY CAO 1000KG/1600MM NOBLELIFT - GERMANY Call

XE NÂNG TAY CAO 1000KG/1600MM NOBLELIFT - GERMANY

Khoảng cách càng: 740mm Chiều dài càng: 900 mm Chiều cao nâng thấp: 85mm Điều khiển nâng: Cơ Điều khiển tới lui: Cơ Chỉ sử dụng cho Pallet 1 mặt Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG TAY CAO 1500KG/1600MM NOBLELIFT - GERMANY Call

XE NÂNG TAY CAO 1500KG/1600MM NOBLELIFT - GERMANY

Khoảng cách càng: 740mm Chiều dài càng: 900 mm Chiều cao nâng thấp: 85mm Điều khiển nâng: Cơ Điều khiển tới lui: Cơ Chỉ sử dụng cho Pallet 1 mặt Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG MẶT BÀN THỦY LỰC 800KG NOBLELIFT - GERMANY Call

XE NÂNG MẶT BÀN THỦY LỰC 800KG NOBLELIFT - GERMANY

XE NÂNG MẶT BÀN Trọng Tải Nâng : 800kg Nâng cao nhất : 1500mm Nâng thấp nhất: 445mm Thương hiệu 40 năm Tại Việt Nam Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG MẶT BÀN THỦY LỰC 300KG NOBLELIFT - GERMANY Call

XE NÂNG MẶT BÀN THỦY LỰC 300KG NOBLELIFT - GERMANY

XE NÂNG MẶT BÀN Trọng tải nâng : 300kg Nâng cao nhất : 880mm Nâng thấp nhất :300mm Thương hiệu 40 năm Tại Việt Nam Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG MẶT BÀN THỦY LỰC 500KG NOBLELIFT - GERMANY Call

XE NÂNG MẶT BÀN THỦY LỰC 500KG NOBLELIFT - GERMANY

XE NÂNG MẶT BÀN Trọng tải nâng : 500kg Nâng cao nhất : 880mm Nâng thấp nhất : 300mm Thương hiệu 40 năm Tại Việt Nam Chất lượng mới 100%

0909373186
XE NÂNG MẶT BÀN THỦY LỰC 750KG - NOBLELIFT GERMANY Call

XE NÂNG MẶT BÀN THỦY LỰC 750KG - NOBLELIFT GERMANY

XE NÂNG MẶT BÀN Trọng Tải Nâng : 750kg Nâng cao nhất: 990mm Nâng tah61p nhất: 420mm Thương hiệu 40 năm Tại Việt Nam Chất lượng mới 100% Bảo hành: 12 tháng

0909373186
XE NÂNG TAY SIÊU THẤP 51MM CÀNG RỘNG Call

XE NÂNG TAY SIÊU THẤP 51MM CÀNG RỘNG

Model: AC LOW 51 Chiều dài càng: 1500/1800/2000 Khoảng cách càng: 540/685MM Bánh xe: PU/Nilon KT Bánh xe: 70*80/180*50mm Nhà máy: China Thương hiệu 40 năm Tại Việt Nam Chất lượng mới 100% Bảo hành: 24 tháng Nâng cao/thấp nhất: 165/90- 51/35mm Hệ thống thủy lực chất lượng cao: AC Tải trọng nâng: 2000 kg

0909373186
XE NÂNG TAY SIÊU THẤP 51MM CÀNG HẸP Call

XE NÂNG TAY SIÊU THẤP 51MM CÀNG HẸP

Model: AC LOW Chiều dài càng: 1500/1800/2000 Khoảng cách càng: 540/685MM Bánh xe: PU/Nilon KT Bánh xe: 70*80/180*50mm Nhà máy: China Thương hiệu 40 năm Tại Việt Nam Chất lượng mới 100% Bảo hành: 24 tháng Nâng cao/thấp nhất: 165/90- 51/35mm Hệ thống thủy lực chất lượng cao: AC Tải trọng nâng: 2000 kg

0909373186
XE NÂNG TAY SIÊU THẤP 35MM CÀNG HẸP Call

XE NÂNG TAY SIÊU THẤP 35MM CÀNG HẸP

Model: AC LOW Chiều dài càng: 1500/1800/2000 Khoảng cách càng: 540/685MM Bánh xe: PU/Nilon KT Bánh xe: 70*80/180*50mm Nhà máy: China Thương hiệu 40 năm Tại Việt Nam Chất lượng mới 100% Bảo hành: 24 tháng Nâng cao/thấp nhất: 165/90- 51/35mm Hệ thống thủy lực chất lượng cao: AC Tải trọng nâng: 2000 kg

0909373186
XE NÂNG TAY THỦY LỰC SIÊU DÀI 1500MM - CÀNG RỘNG Call

XE NÂNG TAY THỦY LỰC SIÊU DÀI 1500MM - CÀNG RỘNG

Xe nâng tay Tải trọng từ 1000kg - 3500kg Với chiều dài càng từ 1400mm/1500mm/1600mm/1800mm/2000mm Thích hợp cho mọi pallet ngoài quy cách

0909373186

DANH MỤC SẢN PHẨM

Hổ trợ trực tuyến

Ms. Thùy Trang

Ms. Thùy Trang - 0909 373 186

TIN TỨC

Module sản phẩm 3

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 19
  • Hôm nay 393
  • Hôm qua 407
  • Trong tuần 393
  • Trong tháng 10,104
  • Tổng cộng 545,725

Quảng cáo 3

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

TIN TỨC

CHUYÊN CUNG CẤP XE NÂNG HÀNG

Top

   (0)